Satış Sonrası Hizmet

Şirket araçları; işletme faaliyet alanı ne olursa olsun verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve şirket verimliliği açısından önemli bir yer tutmaktadır. Araçların her zaman bakımlı, görev süreleri boyunca minimum işletme maliyeti ve sonunda da en yüksek satış değerini muhafaza etmesi, günümüzün rekabetçi  ve ekonomik şartları da göz önüne alındığında daha da büyük önem arzetmektedir.

Bu durumu ilke edinen şirketimiz, onarım maliyetlerinin düşürülmesi ve toplam kalite anlayışımızdan ödün vermeden gerçekleşmesi için gerekli teknolojik yatırımları yapmış, insan kaynaklarında da eğitim ve uzmanlaşmış ekibi istihdam etmiştir. Yeni ürün ve teknolojiler  için yatırım yapmaya ve teknik personel eğitimlerini aldırmaya devam edecektir. Müşteri sadakatindeki yükselme, müşteri mutluluğu, çalışanlarımızın ekip anlayış ve mutluluğu ile çalışmaları, müşterilerimiz için teknik hizmet üretmeye devam etme isteği,  bizi sürekli ve bitmek bilmeyen yeni teknolojileri kovalamaya ve yeni istihdam alanları yaratarak yatırım yapmaya yöneltmiştir.

Uzun araştırmalarımızla edindiğimiz bilgi yüküne, tecrübelerimizi katarak zaman zaman yaşanan genel hataların bizim servisimizde yapılmasını engellemek amacıyla kendimize bir çalışma dizini edindik. Karmaşık ve güvenilir olmayan kontrol sistemleri yerine herkesin işini doğru yapmasını sağladık ve bunun için tüm olanaklardan faydalandık.

 

Sonuç :

İstenen işlerin tam ve ilgililerce anlaşılması,

Ön ekspertiz yapılması,

Maliyet analizi,

İş planlaması ve eylem kararı,

Sonuç saptaması,

Yapılan işlemin teslim ve takibi,

Müşteri memnuniyeti ölçümleriyle eksiklerin tespiti,

Eksik yanlar için yeniden eylem planı hazırlanması.

Kısaca kalite döngümüz bu...

Kapat
ŞASE Numaranız

kapat